D-İMAR - İMAR YÖNETİM SİSTEMİ

D-İMAR İmar Yönetim Sistemi
maksbanner İmar Müdürlükleri, vatandaşa hizmet verirken farklı uygulamalar kullanır. Bu uygulamaların kamuya ait olanları Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Yapı Denetim Sistemi (YDS), Tapu İşlemleri (TAKBİS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ve buna benzer sistemlerdir. Bunun dışında kurumun kendi uygulamaları Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Dijital Arşiv, Kent Bilgi Sistemi ve buna benzer sistemlerdir.

D-İMAR uygulaması, bu sistemleri tek çatı altında çalıştırarak verimli ve doğru çalışmayı hedeflemektedir.

D-İMAR İmar Yönetim Sistemi Türkiye´de MAKS web servislerine entegre ilk uygulamadır.

maks-logo maks-logo maks-logo maks-logo maks-logo maks-logo
İmar Müdürlüğünde hangi işlemler yapılabilir ?
 • Yapı Ruhsatı İşlemleri
 • Yanan Yıkılan Ruhsatı İşlemleri
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi İşlemleri
 • Yapı Denetim Sistemi İşlemleri
 • Yapı Kontrol İşlemleri
 • Yapı Zabtı İşlemleri
Belediye tarafından kullanılan hangi sistemlere entegre olabilir  ?
 • Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)
 • Yapı Denetim Sistemi (YDS)
 • Tapu Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS)
 • Adres Kayıt Sistemi (AKS)
 • Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
 • Elektronik Arşiv
 • Kent Bilgi Sistemi
 • Kısa Mesaj Uygulamaları
D-İmar İmar Yönetim Sisteminin avantajları nelerdir?
 • İmar müdürlüğü bünyesinde yer alan birimlerin işlemlerini ortak veritabanı üzerinden yapmaları,
 • MAKS, YDS ve TAKBİS sistemlerinde farklı web sayfası ile yapılan işlemlerin, web servisleri üzerinden tek uygulama ile yapılması,
 • Hukuki süreçlerin uygulama üzerinden takibi,
 • Matbu Yazışmaların hazırlanması,
 • EBYS entegrasyonu ile doğru ve hızlı yazışmalar,
 • Detaylı raporlama sistemi,
 • Kurumun diğer birimleri ile entegrasyon imkanı.
 • Çevrimdışı çalışabilme
 • Yapı Tatil Tutanağı Süreçlerinin Takibi
 • Şantiyelere ait fotoğraf ve seviyelerin takibi
MAKS üzerinde hangi işlemleri yapabilirim ?
Maks Web sayfasında yapılan tüm işlemler D-İMAR İmar Yönetim Sisteminde yapabilmektedir.
Yapı Ruhsat, Yapı Kullanım, Yanan ve Yıkılan Belgelerinde yapabileceğimiz işlemler;
 • Bülten No Alma,
 • Belge Onaylama,
 • Onay İptal İşlemi,
 • Eski Belge Onaylama,
 • İnşaat Başla/Bitir işlemi
 • Belge İşlemleri, alt menüsünde şu menüler bulunur:
 • NVi’den Güncelle, (Belge NVİ’de yer alan bilgilerle güncellenir.)
 • Belge çıktısını Al, (NVİ tarafından üretilen PDF formatında belge çıktısı indirilir.)
 • Bağımsız Bölüm Raporu, (NVİ tarafından üretilen bağımsız bölüm raporu indirilir.)
 • Adres aktarımı, (Adres aktarımı gerektiren durumlarda yeni adrese aktarım yapılır.)
 • Geçmiş belge bilgileri. (Varsa binaya ait geçmiş belge bilgileri listelenir.)
Yapı Denetim Sisteminde hangi işlemleri yapabilirim ?
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Sistemine Kullanıcı yetkilerine göre D-İmar İmar yönetim sisteminden hızlı giriş yapılabilir.
 • Yapı denetim sisteminde şantiye şefi atama işlemlerinde Şantiye şefi bilgilerini ruhsat üzerinden otomatik getirir.
 • YDS Sistemde yapıya ait bilgileri yapı ruhsat bilgilerinden kontrol eder farklılıkları bilgilendirir.
 • Hakediş bilgilerinden veri tabanına kayıt eder liste halinde sunar.
 • Bununla ilgili yazışma ve dokümanları, raporlamayı hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturabilirsiniz.
Raporlama yapabilir miyim?
D-İmar İmar Yönetim Sisteminde yapılan işlemler istenilen ölçüt ve kriterlere göre gelişmiş rapor ve istatistiki bilgiler sunar.
SMS ile bilgilendirmeler nasıl yapılır ?
SMS entegrasyonu ile telefon numaraları kayıtlı olan;
 • Yapı Sahibi,
 • Müteahhit,
 • Şantiye Şefi,
 • Yapı Denetim Kuruluşu
 • Başvuru Sahibi
Numaralarına belge onayında veya belge eksiklerinde bilgilendirme SMS i gönderilebilir.
Yazışmalarımı hazırlayabilir miyim ?
 • Kullanmış olduğunuz yazışmaları tanımlayarak, seçili belgenin bilgileri ile ilave ofis programına ihtiyaç duymadan yazışmalarınızı ve kapak yazılarınızı hazırlayabilirsiniz.
 • EBYS entegrasyonu ile yazışmaları EBYS uygulamasına aktarabilirsiniz.